Platsvarumärke

Under 2024 pågår arbetet med ett varumärke för Arvika som plats.

Under 2024 kommer Arvika kommun arbeta fram ett varumärke för Arvika som plats, för att använda i kommunikation och marknadsföring. Platsvarumärket handlar om hur vi profilerar och marknadsför Arvika som plats för att bo, jobba eller besöka.

Syftet med att ta fram ett platsvarumärke är att göra Arvika mer attraktivt för fler, och målet är att fler ska vilja arbeta och bo i samt besöka Arvika. Kommunen och näringslivet står inför en stor kompetensutmaning och behöver rekrytera många medarbetare de kommande åren. Dessutom har Arvika ett vikande befolkningsunderlag och det finns en potential att stärka turismen ytterligare och få ännu fler besökare till Arvika. Platsvarumärket ska bidra till visionen ”Ett Arvika som glöder” som antogs av Kommunfullmäktige 2021.

Varumärket arbetas fram av oss i Arvika tillsammans och kommer kunna användas av alla aktörer som vill bidra i kommunikationen och marknadsföringen av Arvika som plats. Till sin hjälp har kommunen en upphandlad leverantör. Dessutom har representanter från näringslivet, föreningslivet, besöksnäringen och politiken bjudits in, och det har funnits möjlighet för alla som vill, att uttrycka vad de tycker är unikt med Arvika i en kort enkät.

Hjälpte informationen på sidan dig?