Grafisk profil

Den grafiska profilen är en viktig del i arbetet med att stärka kommunens varumärke. Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig bild av kommunen och en tydlig avsändare.

Arvika kommuns grafiska policy och den grafiska handboken beskriver hur kommunens logotyp får användas och hur färger och typsnitt ska se ut i kommunens material. Den grafiska profilen gäller inte bara trycksaker, utan också skyltar, bildekaler, arbetskläder och i många andra sammanhang där kommunen står som avsändare. Den grafiska policyn gäller också för de kommunala bolag som är till hundra procent kommunägda och som använder kommunlogotypen.

Kommunlogotypen är upphovsrättligt skyddad och registrerad hos Patent- och registreringsverket. De kommunala verksamheterna och bolagen har ensamrätt på logon. Det vill säga, den är inte fri att använda av andra. Om du behöver använda logon, exempelvis om det handlar om ett samarbete med kommunen eller ett sponsoravtal, är det din kontakt inom kommunkoncernen som du vänder dig till för att få tillgång till logon.

Mer allmän information finns i policydokument "Grafisk policy för Arvika kommun", medan de praktiska riktlinjerna finns i den grafiska handboken.

Hjälpte informationen på sidan dig?