Nyckeltal, öppna data

Här kan du hämta nyckeltal som öppna data, det vill säga att du fritt kan använda dem.

Kommun- och regiondatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

En del av nyckeltalen hittar du här. För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra kommuner finns det färdiga funktioner i kolada.se

Öppna data

Nyckeltalen på sidan ligger som "öppna data" - det vill säga att materialet är fritt tillgängligt för vidareutnyttjande.

 
Hjälpte informationen på sidan dig?