Tidplan

Att ta fram en fördjupad översiktsplan är ett arbete som tar lång tid.

Arbetet med att ta fram en FÖP tar flera år. Det innebär en mängd utredningar, analyser, diskussioner och formuleringar av mål, riktlinjer och bärande idéer. Dessa arbetas igenom under processen, bland annat genom politiska diskussioner och medborgardialoger.

Flera av momenten är formella och måste genomföras enligt plan- och bygglagen:

1. Tidiga dialoger (hösten 2024)

2. Utvecklingsstrategi (vintern 2024)

3. Första utkast på FÖP (våren 2025)

4. Samråd (sommar/höst 2025)

5. Revideringar utifrån synpunkter som kommer in under samrådet (höst/vinter 2025/2026)

6. Granskning (vinter/vår 2026)

7. Revideringar utifrån synpunkter som kommer in under granskningen (vår/sommar 2026)

8. Antagen FÖP (sommar/höst 2026)

9. Börja arbete för att genomföra det som beslutats i FÖP (2026- )

Hjälpte informationen på sidan dig?