Lyssna på sidan Lyssna

Trädfällning

Trädfällning på kommunal mark

Det är inte tillåtet att som privatperson ta ner träd eller buskar på kommunal mark. Vi värnar om träden på kommunal mark och är restriktiva med att ta ner träd, trots många önskemål från allmänheten om att träd ska tas ned i anslutning till bostäder. Träd fälls inte på grund av att de skymmer sol och utsikt eller är i vägen för parabolantenner och pooler. Att träd fäller löv och frö är inte en anledning för att ta ned dem.

Anser du att ett träd på kommunal mark bör fällas, ska du skicka en skriftlig ansökan till Arvika Fastighets AB, Park och tomtmark, senast den 1 september. Ansökningsformulär finns nedan. Besked i ärendet kommer att lämnas till dig under hösten. All trädfällning görs under vintern. Beslutet kommer att grunda sig på trädets kondition, estetiska värde och effekten för området i stort.

Trädfällning vid akut fara

Räddningstjänsten tar ner träd både inom och utanför tätorterna när ett akut läge uppstår eller om det finns en överhängande risk för att skador ska uppstå. I dessa fall når du Räddningstjänsten snabbast på telefonnummer 112. Bedöms faran som överhängande, så betraktas det som räddningstjänst och faktureras inte av kommunen.

Trädfällning vid ledningsgator

Arvika Teknik erbjuder kostnadsfri trädfällning utefter bolagets egna ledningar.

Ansökan om trädfällning

Ansökan gäller fällning av träd som växer på kommunal mark.

User information


De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post etc) som du lämnar i samband med din ansökan sparas bara tills ditt ärende har avslutats hos Arvika Fastighets AB. Mer information om Arvika Fastighets AB:s hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Bo Johansson

Sidan uppdaterad: 2018-05-31
Kontakta oss
  • Arvika Fastighets AB
  • 11. Park och tomtmark
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Bo Johansson
  • Parkchef
  • Tfn 0570-816 78