Fastighetsregister

Lantmäteriets fastighetsregister innehåller information om Sveriges fastigheter.

Fastighetsregistret innehåller information om Sveriges fastigheter. Det består av fem delar:

  • allmän del
  • adressdel
  • byggnadsdel
  • fastighetstaxeringsdel
  • inskrivningsdel

Det är den statliga myndigheten Lantmäteriet som ansvarar för Fastighetsregistret.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men får hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Informationen kan exempelvis ge svar på vem som äger en viss fastighet, vilket taxeringsvärde fastigheten har eller om det finns särskilda rättigheter knutna till fastigheten.

Om du vill ha kostnadsfri information om din egen fastighet, till exempel se vilken fastighetsbeteckning fastigheten har, kan du använda lantmäteriets e-tjänst "Min fastighet".

Hjälpte informationen på sidan dig?