Adresser och namnsättning

En belägenhetsadress anger var en geografisk plats är belägen utan att använda koordinater.

Varje byggnad ska ha en adress som anger var byggnaden ligger. I Fastighetsregistret (FR) finns bland annat uppgifter om fastigheters adresser, byggnader och lägenhetsinformation. Det är Lantmäteriet som förvaltar Fastighetsregistret, medan kommunen ansvarar för att uppgifterna i registret hålls aktuella.

Det är viktigt att adressregistret ständigt uppdateras, eftersom det finns många som behöver tillgång till adresserna. Polis, räddningstjänst och ambulans måste kunna hitta fram till rätt plats. Posten behöver de nya adresserna för att kunna ge ett postnummer och postort. Skatteverket använder registret för att uppdatera sitt personadressregister (folkbokföringen), där andra myndigheter, försäkringsbolag, banker med flera hämtar sin information.

Belägenhetsadresser och gårdsnamn

Adresserna som kommunen fastställer kallas för belägenhetsadresser.

Belägenhetsadresser inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer.

Adresser på landsbygden består oftast av bynamn och adressnummer eller gårdsnamn. Enligt Svensk adresstandard ska alla adresser innehålla ett nummer/siffra efter gårdsnamnet. En ansökan som kommer in till kommunen tar minst en månad att behandla, så var gärna ute i god tid så att adressen är klar att användas när den behövs. Kontaktuppgifter finns på sidan om du vill ansöka om ny eller ändrad belägenhetsadress.

Den som inte före juli 2017 hade något nummer efter gårdsnamnet har fått en 1 (etta) sist i adressen.

Det är Posten som beslutar om postnummer och postort för adresser.

Namnberedningen ger namnförslag

I Arvika kommun är det Namnberedningens uppgift att ge namnförslag till bland annat kvarter, gator, allmänna platser, kommunala byggnader och så vidare. Fastighetsägaren kan få lämna in namnförslag på gårdsnamn till Namnberedningen, till exempel om det handlar om ett nybyggt hus på landsbygden där adress saknas. Namnförslagen från Namnberedningen fastställs sen i fullmäktige.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett register för alla flerbostadshus i Sverige. Syftet med ett lägenhetsregister är att man enkelt ska kunna ta fram statistik om Sveriges hushåll och bostäder. Lägenhetsregistret innehåller information om lägenhetsnummer, boarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori samt om det är gemensamt kök. Uppgifter om namn på boende finns inte i lägenhetsregistret.

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistret, men det är kommunen som håller registret uppdaterat utifrån information som fastighetsägarna rapporterar in. Varje fastighetsägare är skyldig att lämna uppgifter om byggnadens lägenheter vid nybyggnation eller ombyggnad av en befintlig byggnad.

För lägenheter finns ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer som bokförs i registret. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning. De två sista siffrorna är ett löpnummer för lägenhetens ingångsdörr inom våningsplanet, räknat från vänster till höger: 01, 02, 03, och så vidare.

När det finns fler lägenheter med samma entré ska varje lägenhet få ett lägenhetsnummer. Har lägenheten egen ingång får den en egen adress.

Hjälpte informationen på sidan dig?