Hundar och katter

Hundar och katter hör till våra vanligaste husdjur. Äger du en hund eller katt är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar så att de inte blir störda.

Hund

Lagen om tillsyn över hundar och katter lägger hela ansvaret på hundägaren för allt vad hunden kan orsaka. Därför ska du se till att hunden inte skrämmer, skadar eller ofredar vare sig människa eller djur.

För allas trevnad, glöm inte att plocka upp efter din hund! I Arvika och de större tätorterna finns särskilda hundlatriner utplacerade där du kan slänga plastpåsen.

Skällande hundar kan vara en olägenhet enligt miljöbalken. Kontakta i första hand hundägaren. Hjälper inte det, kan du kontakta Miljöstaben.

Koppeltvång

Under tiden 1 mars till 20 augusti, det vill säga under den period då naturen är en stor barnkammare, får din hund inte springa lös i marker där det finns vilt, det vill säga djur och fåglar. Under resten av året ska hunden hållas under uppsikt så att den inte ofredar människor eller djur. Särskilda regler gäller i kommunens naturreservat.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, på gång- och cykelvägar, i parker, i motionsspåren Vik, Prästängen, Styckåsen och Ingestrand samt på lekplatser. Du får inte ha med din hund på kommunala badplatser 1 maj-30 september.

När en hund inte hålls kopplad ska den vara märkt så att den kan identifieras.

Katt

Du är skyldig att se efter din katt så att den inte far illa eller orsakar skador eller olägenheter. Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Miljöstaben får ta emot klagomål om lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, grönsaksland, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter. Det har också hänt att katter berett sig en sovplats på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Om du störs av din grannes katt ska du i första hand prata med kattägaren. I de flesta fall vet ägaren inte om att katten stör dig.

Lagkrav på märkning och registrering

Från den 2 januari 2023 finns det lagkrav på att din katt ska vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Detta gäller både innekatter och utekatter.

Bortsprungna katter

Om din katt springer bort eller om du hittar en herrelös katt bör du kontakta Polisen, telefon 114 14.

Hjälpte informationen på sidan dig?