Hästar

Det är inte tillåtet att rida överallt och du får inte orsaka skada.

Den som håller hästar ansvarar för att följa de bestämmelser som finns i Miljöbalken och dess föreskrifter, så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön - till exempel på grund av förorenat dricksvatten eller att allergiker drabbas.

I Arvika kommun krävs tillstånd av Myndighetsnämnden för att hålla häst inom område med detaljplan.

Hästar och allemansrätten

Allemansrätten ger frihet att fritt röra sig över andras marker under förutsättning att man uppträder med respekt för naturen, markägare och andra människor. Det är viktigt att tänka på att man inte får orsaka skada på marken:

  • Det är inte tillåtet att rida, köra över tomtmark, trädgårdar, planteringar, åkrar och vallar.
  • Du får inte heller rida eller köra på annan ömtålig mark som till exempel mjuka skogsstigar, ängar, hagar och kärrmarker eller så att trädens rotsystem skadas.
  • Rid eller kör inte på vandringsleder, i motionsspår eller i markerade skidspår.
  • Kontakta alltid markägaren om du ska rida eller köra regelbundet i samma område.

Lokala ordningsföreskrifter

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är det inte tillåtet att till exempel rida i motionsspåren på Vik, Ingestrand, Styckåsen och Prästängen. Det är heller inte tillåtet att rida på badplatser som kommunen sköter.

Hjälpte informationen på sidan dig?