Ansvar för djur

Du som djurägare har alltid ansvaret för ditt djur. När det gäller djurskydd är det länsstyrelsen som har ansvaret.

Husdjur är till stor glädje för många, men tänk på att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen. För att få ha vissa sorters djur inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd av Miljöstaben.

Miljöstaben har också ansvaret för tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk som till exempel:

  • gödselhantering, -lagring, och -spridning
  • kemikalier och bekämpningsmedel
  • oljecisterner

Det är länsstyrelsen i Värmland som hanterar ärenden som gäller djurskydd, till exempel:

  • anmälningar som gäller vanvård av djur
  • tillsynen över djurhållning
  • tillstånd för djurhållning (enligt 16 § djurskyddslagen)
Hjälpte informationen på sidan dig?