Ormar och djur som inte är sällskapsdjur

Du måste ha tillstånd för att hålla ormar och andra djur som inte är sällskapsdjur.

Du som bor i ett tätbebyggt område med detaljplan eller områdesbestämmelser måste ha tillstånd för att få hålla vissa djur. Detta står att läsa i kommunens "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön". Reglerna finns för att minska risken för störningar och olägenheter. I Arvika kommun krävs tillstånd av Myndighetsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, får, get, svin eller orm inom område med detaljplan.

Myndighetsnämnden prövar din ansökan i första hand utifrån risken att olägenhet uppkommer med anledning av djurhållningen och om grannar riskerar att bli störda. Exempel på problem som kan uppstå i samband med djurhållningen är lukt från gödselhantering, ansamling av flugor och andra skadedjur, näringsläckage från gödsel eller annat som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt.

En avgift tas ut för att pröva din ansökan. Om du redan har tillstånd, men vill ha fler djur eller andra djur som du måste ha tillstånd för, behöver du söka ett nytt tillstånd. Ansökan skickar du till Miljöstaben.

Även om du inte behöver ansöka om tillstånd för alla slags djur är du som djurägare alltid ansvarig för att dina djur inte är en olägenhet för människors hälsa och miljön. Att hålla allt för många hönor eller en tupp inom tättbebyggt område kan till exempel medföra olägenheter även om det inte är tillståndspliktigt.

Hjälpte informationen på sidan dig?