Öppenvården Omnibus

Öppenvården Omnibus erbjuder behandling i öppenvårdsform för människor med alkohol- och drogberoende.

Öppenvården Omnibus erbjuder idag, som en av få behandlingsenheter i Sverige, en välstrukturerad och komplett 12-stegsbehandling helt baserad på en terapeutisk förståelse av Anonyma Alkoholisters program för nykterhet och tillfrisknande, så som det presenteras i Stora boken.

Den sammanlagda behandlingstiden på Omnibus är 62 veckor och behandlingen anses då fullföljd.

Så här är behandlingen är upplagd:

1. Primärbehandling helt enligt AA:s 12-stegsprogram sker under tio veckor på förmiddagar (måndag-fredag kl 8.00-12.00).

2. Eftervårdsbehandling sker en kväll per vecka (tisdag kväll alternativt fredag förmiddag) under tiden av ett år.

Hjälpte informationen på sidan dig?