Spelberoende

Det finns olika slags stöd och hjälp att få, både för dig som är spelmissbrukare och för närstående som påverkas av spelandet.

Om du är spelberoende kan du inte kontrollera ditt spelande om pengar och det påverkar relationer, ekonomi och arbete. Spelberoende (hasardspelsyndrom) räknas som ett psykiatriskt tillstånd på liknande sätt som alkohol- och narkotikasyndrom. Det finns olika slags stöd och hjälp att få både för dig som är spelmissbrukare och för närstående som är berörda av spelandet.

Öppenvården Omnibus erbjuder stöd och behandling till dig som har ett spelmissbruk/-beroende. Individuellt eller i grupp kan du få hjälp utifrån en manualbaserad, strukturerad, behandlingsform baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi följer manualen "Till spelfriheten! Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende" (2018 Liria Ortiz). Behandlingen består av åtta sessioner samt tillhörande uppföljningar. Du kommer bland annat att få lära dig om spelberoende och träna på färdigheter för att vara spelfri.

Hjälpte informationen på sidan dig?