Vård och omsorg söker sommarvikarier 2024

Artikeln publicerades 8 december 2023

Nu startar Arvika kommun rekryteringen av sommarvikarier. Vi söker cirka 480 personer så att ordinarie personal inom Vård och omsorg ska få sin välförtjänta semester.

Det behövs vikarier inom hela vård- och omsorgsområdet, det vill säga hemtjänst, särskilt boende, personlig assistans och LSS-boende. Totalt behöver vi hjälp med att bemanna ungefär 2 900 veckor. Om varje vikarie kan jobba sex veckor innebär det cirka 480 vikarier.

Stöd och hjälp i vardagen

Inom verksamheten Vård och omsorg stöttar man på olika sätt människor som har svårt att klara sig i vardagen. Det kan handla om stöd/hjälp med personlig hygien, påklädning, måltider, förflyttning, ledsagning, promenader, aktiviteter. I övrigt ingår även att, efter genomgången utbildning, hantera medicin samt dokumentera och rapportera. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket område man arbetar inom.

Introduktion och utbildning

Det är önskvärt, men inte alltid nödvändigt med utbildning eller tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att man trivs med att jobba med människor. Vi rekryterar efter personlig lämplighet och det kommer att genomföras intervjuer. Alla får också viss teoretisk introduktion innan och praktisk introduktion ute på respektive arbetsplats.

Ansökan är öppen

Den som vill söka kan alltså göra det redan nu, via webbsidan arvika.se/ledigajobb. Mer information finns också på arvika.se/sommarjobb.

Hjälpte informationen på sidan dig?