2,7 miljoner i verksamhetsbidrag till föreningar

Artikeln publicerades 7 maj 2024

Vid Kommunledningsutskottets senaste möte fördelades verksamhetsbidrag till föreningar inom fritidssektorn och kultursektorn. Totalt beviljades nästan 2,7 miljoner kronor till de föreningar som ansökt.

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar är ett viktigt kommunalt föreningsstöd som bidrar till att Arvika kommuns invånare har möjlighet att vara med i föreningsverksamhet över hela kommunen.

När bidragen fördelas utgår man från de kulturpolitiska målen i Arvika kommun och prioriterar föreningar vars verksamhet riktar sig till allmänhet, barn- och ungdomsverksamhet, kulturarv, uthyrning av allmänna samlingslokaler och mångfald, med en spridning runt om i kommunen.

Kommunledningsutskottet beviljade 1 538 000 kronor till 55 föreningar inom kultursektorn; 12 lokalhållande och 43 övriga kulturföreningar.

Verksamhetsbidraget till föreningar inom fritidssektorn har som syfte att vara en grund för den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Bidraget räknas som utifrån ett fast belopp för varje aktiv medlem. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (handikappidrott) finns ingen övre åldersgräns.

Kommunledningsutskottet beviljade totalt 1 137 920 kronor till 43 föreningar inom fritidssektorn.

Mer information om olika stödformer för föreningar i Arvika kommun finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?