Bidrag, stöd, stipendier

staplar med mynt

Föreningar kan söka olika typer av kommunala föreningsbidrag. Via kommunen kan föreningarna också kopiera material och låna utrustning.

Föreningar inom Arvika kommun kan söka föreningsbidrag inom kultur-, fritids- och sociala området. Det finns olika bidrag att söka, exempelvis ledarutbildningsbidrag inom fritidsområdet och verksamhetsbidrag inom kulturområdet.

Stöd till olika typer av evenemang kan sökas inte bara av föreningar utan också av andra, som till exempel studieförbund, kyrkor, ungdomar eller andra grupperingar.

Förutom kommunen finns det andra bidragsgivare, till exempel Allmänna arvsfonden, Boverket och Riksidrottsförbundet, som föreningar kan söka bidrag hos.

En förening som är berättigad till kommunalt bidrag kan även få material kopierat mot en mindre avgift. Möjlighet finns också att låna utrustningen i IP Skogen.

Du kan också nominera någon person eller gruppering som gjort "betydande insatser" av bland annat "idrottslig eller kulturell karaktär" till Kommunpriset.

Hur ansöker jag?

Kommunalt bidrag och stöd ansöks digitalt via bidragssystemet Interbook Go Arvika. Föreningar i Arvika kommun har egna inloggningar till systemet för att söka bidrag.

Kategoriindelning

Kultur

 • Byalagsföreningar
 • Dans- och rollspelföreningar
 • Filmföreningar
 • Folkets Hus- och Folkets Parkföreningar
 • Freds- och vänortsorganisationer och liknande
 • Hembygds- och bygdegårdsföreningar
 • Informations- och opinionsbildande föreningar
 • Invandrarföreningar
 • Konst- och hantverksföreningar
 • Miljöorganisationer
 • Musikföreningar
 • Studieförbund
 • Teaterföreningar

Fritid - Idrott

 • Friluftsorganisationer
 • Idrottsföreningar
 • Nykterhetsföreningar
 • Politiska ungdomsföreningar
 • Religiösa ungdomsföreningar
 • Övriga allmänna föreningar vilka ej ingår under
  kultur och social rubricerade föreningstyper

Social

 • Handikappföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Sociala stödföreningar
Hjälpte informationen på sidan dig?