Protokoll Arvika Stadshus AB

Här hittar du protokoll från styrelsens sammanträden.

Nya protokoll från Arvika Stadshus AB läggs ut så snart de justerats och förberetts för publicering. Protokollen finns tillgängliga via webbplatsen i fem år. Kontakta gärna mötessekreteraren om du har frågor eller saknar något protokoll.

Hjälpte informationen på sidan dig?