Kommunvapnet

Arvikas stadsvapen i ett fönster

Teorierna om varför Arvika kommun har just en häst i sitt heraldiska vapen är många. Någon pekar på den omfattande hästhandeln, andra på den långa travtraditionen eller påpekar rent av lite elakt att Arvika ibland kallades hästskojarstaden.

En av de många olika teorier som finns - och kanske en av de mest trovärda - , säger att "motivet anspelar på en värmländsk sägen, enligt vilken näcken ska visa sig på land i skepnad av en vit häst - ett ämne som för övrigt Selma Lagerlöf tagit upp i sin berättelse "Vattnet i Kyrkviken". Denna sägen inspirerade bildhuggaren Christian Eriksson, en son av Arvika, att till en utställning 1911 rita ett vapen med en vit häst i blått fält."

Stadsvapnet fastställdes 1918 som en häst av silver på blått fält bestrött med kugghjul av samma metall syftande på industrin. Den stegrande hästen på minnespengen över 1911 års utställning lär ha använts som förebild, då riksheraldikern lät rita vapenförslaget.

Efter kommunsammanslagningen 1971 blev det också stadens vapen som fick representera den nybildade kommunen. I själva verket fanns det då sex olika existerande kommunvapen att välja bland, från Arvika, Brunskog, Glava, Gunnarskog, Stavnäs och Älgå. Motiveringen till att Arvikas vapen blev det utvalda, var att stadens vapen var det äldsta och det mest kända, knutet till en lokal sägen och att Arvika stad var den till folkmängden största kommunen.

De vapensköldar som representerade landsförsamlingarna Brunskog, Glava, Gunnarskog, Stavnäs och Älgå fick officiellt inte mer än något tiotal år på nacken, men syns fortfarande lite då och då i olika sammanhang. Om du är intresserad av information om dessa vapen kan vi tipsa om om webbplatsen wermlandsheraldik Länk till annan webbplats. (c-uppsats).

Använda kommunlogotypen

När ett vapen fastställs inom heraldiken görs det genom en beskrivning i text som kallas blasonering. På så vis blir innehållet i vapnet mer fristående från det konstnärliga utförandet, och ett vapens utseende kan förändras genom tiderna och ändå fortsätta att vara samma vapen. Blasoneringen för Arvika kommunvapen fastställdes av Riksheraldikern 1918 och lyder:
”En häst av silver på blått fält, bestrött med kugghjul av samma metall.”

Ingen äger någon rättighet till blasoneringen och den kan användas på olika sätt. Arvikas kommunlogotyp är däremot upphovsrättsligt skyddad och den får inte användas utanför den kommunala organisationen. Mer information finns i kommunens grafiska handbok.

Hjälpte informationen på sidan dig?