Historia

Tre ångbåtar i hamn

I avsnittet Historia hittar du information om Arvikas historia och intressanta platser.

Vi vet att Arvikabygden var befolkad, om än sparsamt, så tidigt som under jägarstenåldern. Lämningarna från gamla tider är många. De nordligaste hällkistorna som hittats i Sverige finns till exempel i vår kommun och i Skramle i Gunnarskog finns en runsten från år 500 e Kr - en av de få från den tiden som hittats i vårt land.

Glafsfjordsområdet är klassat som ett kulturområde av riksintresse. Minnet av vikingarnas långfärder längs Glafsfjorden lever också kvar i namnet på vattenleden mellan Säffle och Arvika - "Vikingaleden".

Den fornsvenska betydelsen av namnet Arvika har tolkats som "åvikar" eller "åkrökar". Håkon Håkonssons saga berättar att den norske konungen år 1225 besökte "en bygd som heter Arvika" i Värmland och år 1362 förekom namnet "Aruika socken" i ett medeltida brev. Arvika som ort redovisades på karta för första gången på 1500-talet, men då bara som en liten by.

På 1700-talet kom det upprepade förslag om att ett större samhälle borde anläggas i västra Värmland. Det skulle vara en handelsplats som kunde undanröja dåvarande olägenheter vid förtullning och gränshandel. Valet föll på "Kyrkeby i Arvika socken", den plats som både befolkning och landshövding föreslagit. Förutsättningarna för att anlägga en stad var goda med det ypperliga läget vid Kyrkvikens strand - en utlöpare till Glafsfjorden.

Under en stor del av 1800-talet spelade också sjöfarten och därmed hamnen, en stor roll för transporter och näringsliv. I synnerhet när Säffle kanal stod färdig 1837. Arvika är faktiskt Sveriges innersta hamn med förbindelse med de sju haven, men idag är det mest båtturisterna som njuter av den vackra vattenleden.

Än viktigare för Arvika blev tillkomsten av nordvästra stambanan och järnvägen 1871, vilket förvandlade Arvika från en oansenlig handels- och hantverksort till en blomstrande industristad. Det strategiska läget vid stambanan mellan Stockholm och Oslo har stor betydelse än idag. Både för snabba persontransporter och för att föra Arvikaprodukter ut i världen.

Under tidigt 1800-tal hette Arvika "Oscarsstad", som en hyllning till den nye kronprinsens son Oscar (senare kung under namnet Oscar I). 1821 återtogs namnet Arvika och orten fick stadsrättigheter 1911.

Vid kommunsammanläggningen 1971 bildades Arvika kommun av Arvika stad och landskommunerna Brunskog, Stavnäs, Glava, Älgå samt Gunnarskog.

Hjälpte informationen på sidan dig?