Kommunalt vatten och avlopp

Det kommunala VA-nätet innehåller bland annat åtta vattenverk och elva reningsanläggningar. Omkring 17 800 människor i kommunen försörjs med kommunalt dricksvatten.

I Arvika kommun är det Teknik i Väst AB som ansvarar för frågor som rör kommunalt vatten och avlopp. Kontakta bolaget om du har frågor om till exempel:

  • dagvatten
  • anslutning av fastighet till ledningsnätet, servis
  • vattnets hårdhetsgrad
  • källaröversvämningar
  • nödvatten

Mer information finns på Teknik i Västs webbplats.

Vattenkontroll

Det görs många provtagningar på kommunens dricksvatten för att säkerställa dricksvattenkvaliten.

Dricksvatten räknas enligt lagstiftningen som livsmedel. Det betyder att det finns krav på egenkontroll vid vattenverken, liksom det gör på olika matställen och livsmedelsbutiker. Det innebär också att Myndighetsnämnden genom Miljöstaben har ansvar för tillsyn även på vattenverken och vattentäkterna.

Om du har kommunalt vatten och misstänker att det orsakar ohälsa kan du ringa till Teknik i Västs kundservice.

Om du misstänker att du blir sjuk när du dricker av det kommunala vattnet är det viktigt att du fyller i formuläret "Anmälan - misstänkt vattenburen smitta”. Det skickas till Miljöstaben som utreder en eventuell smitta via dricksvatten.

Fettavskiljare, oljeavskiljare och industriavlopp

Vissa typer av verksamheter är skyldiga att installera fettavskiljare eller oljeavskiljare. Det finns också riktlinjer för hur avloppsvatten och annat avfall från industrier och verksamheter ska hanteras. Kontakta Miljöstaben om du har frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?