Anmälan vattenburen smitta

Om du misstänker att du blir sjuk när du dricker av det kommunala vattnet är det viktigt att du fyller i formuläret och skickar in det.

De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för Myndighetsnämndens administration och andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen och kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Som enskild har du rätt att, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter som finns i registret. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.

Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?