Projekt VA Östra och Västra Högvalta

Här finns information om VA-projektet Östra och Västra Högvalta.

Om projektet

Arvika kommun har blivit förelagda av Länsstyrelsen i Värmland att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp i Östra och Västra Högvalta, Arvika.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsområde och gett VA-huvudmannen (Arvika Teknik AB, ATAB) uppdraget att genomföra projekteringen och utbyggnaden av VA (vatten och spillvattenavlopp) i Östra och Västra Högvalta.

Underlag

Kartor, frågor och svar samt mer information om projektet hittar du på Teknik i Västs webbplats.

Kontaktuppgifter

För frågor som rör status av egen anläggning, hur beslutsgången går till och liknande, kontaktar du Arvika kommun (Samhällsbyggnadsfunktionen eller Miljöstaben).

För frågor som rör ledningssträckan, anslutningsavgifter, ledningsrättsavtal och liknande kontaktar du Teknik i Väst AB.

Hjälpte informationen på sidan dig?