Inför antagande

Här kan du se de detaljplaner som är aktuella för antagande.

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner som skickats vidare för politiskt antagande vara tillgängliga under minst tre veckor. Här kan du se detaljplanens handlingar samt ta del av vilka ställningstaganden som tagits till inkomna synpunkter.

(Om det inte visas några detaljplaner på sidan, innebär det att det just nu inte finns några planer i detta skede.)

Hjälpte informationen på sidan dig?