Biltvätt

Tvätta bilen på rätt sätt, så att du inte påverkar miljön.

Tvätta din bil på en biltvätt, aldrig på en asfalterad yta som en gata eller en garageuppfart. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner orenat rakt ut i vattendrag och sjöar via dagvattenbrunnen. Där kanske du vill bada till sommaren.

Biltvättar har reningsanläggning för att rena det smutsiga vattnet från tvätten. Lagkraven på rening av tvättvattnet bygger på Miljöbalkens hänsynsregler. Dessa säger att alla som bedriver en verksamhet som smutsar ner ska göra vad som krävs och är möjligt, för att förebygga och motverka skador på miljön.

Lagkraven gäller även för privatpersoner som därför ska undvika att tvätta sina bilar så att föroreningarna riskerar att ledas till öppna diken och dagvattenbrunnar.

Använd miljömärkta bilvårdsmedel och så lite kemikalier som möjligt. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som avfettningsmedel behövs.

Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåligt att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningen i det översta jordlagret, medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Det är dock viktigt att det inte finns någon dricksvattenbrunn i närheten som riskerar att bli förorenad.

Hjälpte informationen på sidan dig?