Bekämpningsmedel

Använd inte starkare bekämpningsmedel än vad som behövs.

Enligt miljöbalken ska man undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Detta innebär att du inte ska använda starkare bekämpningsmedel än som verkligen behövs. Ofta kan det finnas miljövänliga bekämpningsmetoder.

Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas. Privatpersoner får bara använda bekämpningsmedel klass 3. Användare av bekämpningsmedel klass 1 eller 2 måste ha gått igenom utbildning för detta.

Den som tänker sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt ska, med undantag för vall och obesådd åker, informera om detta på väl synliga anslag en vecka före spridning. Naturvårdsverket har föreskrifter om hur spridningen ska gå till.

Bekämpningsmedel ska spridas så att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Viss hantering av bekämpningsmedel kräver dessutom anmälan eller tillstånd från kommunens Myndighetsnämnd.

Hjälpte informationen på sidan dig?