Hundrastning

Hund tittar över pojkes axel

Att vara hundägare innebär ett ansvar, både mot hunden och mot medmänniskor. Lagen om tillsyn över hundar och katter lägger hela ansvaret på ägaren för allt vad djuret kan orsaka.

Koppeltvång

I Arvika kommun finns lokala ordningsföreskrifter som beskriver vilka regler som gäller för hundar och hundägare i kommunen. Hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, på gång- och cykelvägar, i parker, i motionsspåren Vik, Prästängen, Styckåsen och Ingestrand samt på lekplatser. Hundar får inte vistas på de kommunala badplatserna under perioden 1 maj till 30 september. (Reglerna gäller inte tjänstehundar, servicehundar eller ledarhundar för synskadade.)

Kom ihåg att plocka upp hundbajs efter din hund - Arvika och de större tätorterna finns särskilda hundlatriner utplacerade där du kan slänga påsen.

Observera också att hundar enligt lag ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt mellan den 1 mars och den 20 augusti.

Hundrastgården, Vik

Om du vill släppa hunden lös finns en hundrastgård i området Vik (framför reningsverket) i Arvika. För att komma till rastgården kör du via Säterigatan. Det finns fem parkeringsplatser för dig som besöker rastgården. Rastgården är cirka 1 600 kvadratmeter stor, den är delad i två inhägnader och det finns hundlatrin och bänkar utplacerade.

För att hundrastgården ska vara en trygg plats för dig, din hund och andra besökare gäller följande:

  • Du släpper lös din hund på ditt eget ansvar.
  • Din hund ska vara frisk när du släpper in den i rastgården.
  • Fråga om det är ok att du släpper in din hund, om det finns andra hundar i rastgården.
  • Löptikar får inte vara i rastgården.
  • Plocka upp hundbajs och skräp efter dig.
  • Använd inga hundleksaker när det är flera hundar i rastgården.
  • Det är inte tillåtet att lämna hundar utan uppsikt.
  • Hundar som är aggressiva mot andra hundar är inte tillåtna.
  • Låt inte din hund störa andra i, eller utanför, hundrastgården.
Hjälpte informationen på sidan dig?