Lekplatser

Barn gungar på lekplats

Kommunen ansvarar för cirka 30 lekplatser som finns i centralorten Arvika, Edane, Gunnarskog, Sulvik, Furtan och Jössefors.

På kommunens lekplatser finns något för barn i alla åldrar. Storleken på lekplatserna varierar från enkla gungplatser och bollplaner till större lekplatser.

Lekplatserna utvecklas efter hand för att erbjuda barn säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, trevliga och utmanande.

Säkerhet

En lekplats ska vara en plats där det är säkert för barnen att vara på. Säkerheten på lekplatser och lekredskap ses över varje vecka och sandlådor rensas på skräp och ogräs vid behov. En större besiktning görs varje år.

Gör gärna en felanmälan om du upptäcker att något lekredskap gått sönder eller någon annan skadegörelse på lekplatsen.

Här finns lekplatserna

Lista med lekplatser i kommunen och var de finns

Lekplatsens namn

Ort

Adress

Valdemar Dahlgrens Väg

Arvika

Valdemar Dahlgrens väg

Myrleken

Arvika

Myrsmedens väg

Hyvelgatan

Arvika

Hyvelgatan

Månlandskapet

Arvika

Sälgvägen

Sågudden

Arvika

Sågudden

Stadsparken

Arvika

Kyrkogatan

Slagfältet

Arvika

Källgatan Parkområde

Lundellsgärdet

Arvika

Utblicksvägen

Skogsstjärnegatan

Arvika

Skogsstjärnegatan

Bäckstigen

Arvika

Bäckstigen/Västergatan

Finkvägen

Arvika

Finkvägen/Bryntes väg

Domarevägen

Arvika

Domarevägen

Fryksdalsvägen

Arvika

Fryksdalsvägen

Brunnsvägen

Arvika

Brunnsvägen

Fyrklövervägen

Arvika

Fyrklövervägen

Kvarngatan

Arvika

Kvarngatan

Symfonivägen

Arvika

Symfonivägen

Ljungåsgatan

Arvika

Ljungåsgatan

Olof den heliges väg

Sulvik

Olof den heliges väg

Furtan Slingan

Furtan

Furtan

Marknadsvägen

Edane

Marknadsvägen

Prästtjärnsvägen

Edane

Prästtjärnsvägen

Torget

Edane

Torget, affären

Harvägen

Gunnarskog

Harvägen

Ängsgatan

Jössefors

Ängsgatan

Hagalund

Jössefors

Hagalundsvägen

Ingestrands badplats

Arvika

Ingesundsvägen

Ingestrands camping

Arvika

Ingesundsvägen, Sjöstugan 1

Hjälpte informationen på sidan dig?