Badplatser

Badplats, Klässbol

Vi brukar säga att det går att bada i en ny sjö varje dag om året, men det finns faktiskt fler än 365 sjöar i vår kommun.

Det finns gott om badsjöar i kommunen. Arvika Fastighets AB ansvarar för de kommunala friluftsbaden som du hittar på listan nedan. På samtliga kommunala badplatser finns torrtoalett eller vattentoalett, vissa har även brygga och omklädningsmöjligheter.

Tänk på att simhopp från bryggor och liknande inte är tillåtet vid kommunens badplatser.

 • Glafsfjorden, Ingestrand (handikappanpassad)
 • Glafsfjorden, Kjörselviken, Västra Sund
 • Glafsfjorden, Bergsviken, Glava
 • Glafsfjorden, Bottviken, Hungvik
 • Glafsfjorden, Klässbol
 • Värmeln, Edane
 • Värmeln, Soterud
 • Gunnern, Gravåsöna, Gunnarskog
 • Gunnern, Årbotten, Gunnarskog
 • Mangen, Mangskog
 • Hammartjärn, Stömne
 • Stora Lesjön, Sölje
 • Kolsjön, Sulvik
 • Treen, Fredros
 • Rinnen, Takene

Badvattenkvalitet

Miljöstaben tar regelbundet prov på vattenkvaliteten vid de kommunala badplatserna. Bakteriehalterna är normalt sett låga. Aktuella provresultat finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Bada i Kyrkviken?

Miljöstaben får sommartid ofta frågor från allmänheten om man kan bada i Kyrkviken. Den provtagning av Kyrkvikens vatten som Miljöstaben gjort visar dock att detta inte alltid är lämpligt. Eftersom det i Kyrkviken går ut förorenat vatten från en hel del enskilda avlopp i närområdet, mycket dagvatten som har sköljt av stadens tak och gator samt utloppsvatten från Arvika avloppsreningsverk, finns risk för alltför höga bakterietal i vattnet. Miljöstaben avråder därför från bad i Kyrkviken och det finns inte heller någon badplats där.

Hjälpte informationen på sidan dig?