Badplatser

Badplats, Klässbol

Vi brukar säga att det går att bada i en ny sjö varje dag om året, men det finns faktiskt fler än 365 sjöar i vår kommun.

Det finns gott om badsjöar i kommunen. Arvika Fastighets AB ansvarar för de kommunala friluftsbaden som du hittar på listan nedan. På samtliga kommunala badplatser finns torrtoalett eller vattentoalett, vissa har även brygga och omklädningsmöjligheter.

Tänk på att simhopp från bryggor och liknande inte är tillåtet vid kommunens badplatser.

 • Glafsfjorden, Ingestrand (handikappanpassad)
 • Glafsfjorden, Kjörselviken, Västra Sund
 • Glafsfjorden, Bergsviken, Glava
 • Glafsfjorden, Bottviken, Hungvik
 • Glafsfjorden, Klässbol
 • Värmeln, Edane
 • Värmeln, Soterud
 • Gunnern, Gravåsöna, Gunnarskog
 • Gunnern, Årbotten, Gunnarskog
 • Mangen, Mangskog
 • Hammartjärn, Stömne
 • Stora Lesjön, Sölje
 • Kolsjön, Sulvik
 • Treen, Fredros
 • Rinnen, Takene

Badvattenkvalitet

Miljöstaben tar regelbundet prov på vattenkvaliteten vid de kommunala badplatserna. Bakteriehalterna är normalt sett låga. Aktuella provresultat finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Bada i Kyrkviken?

Miljöstaben får sommartid ofta frågor från allmänheten om man kan bada i Kyrkviken. Den provtagning av Kyrkvikens vatten som Miljöstaben gjort visar dock att detta inte alltid är lämpligt. Eftersom det i Kyrkviken går ut förorenat vatten från en hel del enskilda avlopp i närområdet, mycket dagvatten som har sköljt av stadens tak och gator samt utloppsvatten från Arvika avloppsreningsverk, finns risk för alltför höga bakterietal i vattnet. Miljöstaben avråder därför från bad i Kyrkviken och det finns inte heller någon badplats där.

Algblomning

Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet och algblomning uppstå.

Kraftig algblomning syns tydligt. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt - resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa/spenatsoppa. En del alger är ofarliga, men så kallade blå-gröna alger (cyanobakterier) kan utveckla giftiga ämnen som är farliga för människor och djur. Barn samt hundar och andra husdjur är extra känsliga.

Miljöstabens rekommendation är att inte bada i algrika vatten. Utgå alltid från att det kan förekomma giftproducerande alger. Se också till att hundar och andra husdjur inte dricker eller badar i sådant vatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?