Motions- och skidspår

kvinna på skidor utmed ett skidspår bland snötäckta granar

Det finns gott om motionsspår runt om i kommunen. En del av dem omvandlas till skidspår under vintern.

Använd gärna webbplatsens kartfunktion för att se var motionsspåren ligger. Fler spår än de som finns uppräknade nedan, finns i anslutning till raststugorna i kommunen. Var de spåren ligger ser du bäst i Arvika friluftskarta (som finns att köpa bland annat på turistbyrån). Kontakta respektive ansvarig om du vill veta mer om motionsspåren (kontaktuppgifter till föreningarna finns i föreningsregistret).

Vintertid finns aktuell information om skidspår på webbplatsen Skidspar.se.

Arvika - idrottsplatsen, Vik

3,5 km-spår med konstsnö, belysning tänd till kl 21.30. Vägbeskrivning: Infart från väg 175 mellan Gate- och Viksrondellerna. Tillgång till dusch och omklädningsrum i anslutning till spåret.
Ansvarig: Arvika Fastighets AB.

Arvika - Ingestrand

2,5 km-spår med belysning tänd till kl 21.30. Vägbeskrivning: Väg 175 mot Säffle. Från Arvika avtagsväg till höger mot Ingestrand. Onsdagar och torsdagar kl 19-21.30 är det tillåtet att medföra kopplad hund.
Ansvarig: Arvika Fastighets AB.

Arvika - Prästängen

3 km-spår med belysning till kl 21.30. Start mitt emot infarten till Agneteberg/Rosendal från ringleden.
Ansvarig: Arvika Fastighets AB.

Arvika - Styckåsskogen

2,3 km-joggingspår, Parkgatan-Landsvägsgatan-tennisbanorna. Delar av spåret har belysning.
Ansvarig: Arvika Fastighets AB.

Arvika - Taserud/Vassvika

5 km-spår. Vassvika har ett omfattande spårsystem. Vägbeskrivning: Väg 87 mot Gunnarskog. Från Arvika avtagsväg till vänster mot Vassvika. Det går även att starta från Kungsvägen i Taserud.
Ansvarig: Arvika Friluftsfrämjande.

Byamossarna

Vid god snötillgång prepareras skidspåren på Byamossarna. Spår utgår från Mossen i Mangskog, Byn och Ingersbyn i Gunnarskog.
Ansvarig: Bytorpsföreningen.

Bogen/Mitandersfors

4 km motionspår, start vid bygdegården i Mitandersfors. Vid god snötillgång prepareras skidspår. Ansvarig: Kenneth Andersson, tfn 0570‑77 50 77.

Fredros

Skidspår på 15 km vid god snötillgång. Utgår från bygdegården.
Ansvarig: Fredros gård.

Glaskogen, Lenungshammar

Cirka 30 mil vandringsleder (se Glaskogskartan som säljs bland annat av turistbyrån, bensinstationer eller stiftelsens kansli).
Ansvarig: Stiftelsen Glaskogen.

Glava

2,5 km-spår, utgår 50 meter norr om Glava kyrka ner mot Glafsfjorden.
Ansvarig: Hillringsbergs IF.

Gunnarskog

2 km-spår, start vid Järvenskolan.
Ansvarig: Gunnarskogs IK.

Jössefors

3,5 km-spår. Utgår från Forshälla idrottsplats.
Ansvarig: Jössefors IK.

Klässbol

2,5 km-spår utgår från industriområdet vid KaffeKvarnen.
Ansvarig: Stavnäs IK.

Mangskog

2,5-km spår med belysning till kl 22. Skyltat 100 meter norr om Rinnens skola.
Ansvarig: SK Skogarna.

Älgå

2,5 km-spår med belysning till kl 21, utgår från Älgvallen.
Ansvarig: Älgå SK.

Hjälpte informationen på sidan dig?