Budget- och skuldrådgivning

Budgetrådgivning

Om hushållskassan inte räcker till för löpande utgifter kan det vara bra att upprätta en budget och börja planera ekonomin. Budget- och skuldrådgivarna ger råd och stöd om hur du kan få ordning på ekonomin utifrån just din situation. Det kan handla om;

  • råd om hur din ekonomi behöver förändras och konkreta förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation
  • råd som fokuserar på dina skulder och konkreta förslag hur du ska undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning

Du kan också få hjälp med en opartisk kalkyl - liksom rådgivning om lån eller krediter - före köp av bland annat bil, bostadsrätt och hus.

Budget- och skuldrådgivningen är kostnadsfri och tystnadsplikt gäller. Rådgivaren kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du inte själv gör det!

Skuldrådgivning

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Budget- och skuldrådgivarna kan hjälpa dig med att få en överblick över ekonomi och skulder. De kan hjälpa dig med avbetalningsplaner med banker och kreditgivare liksom med kontakter, även om du inte är berättigad till skudsanering.

Den som är i behov av skuldsanering i skuldsaneringslagens mening har haft problem med ekonomin under en längre tid. Skuldsaneringslagen ställer också andra krav som måste uppfyllas för att du ska få rätt till skuldsanering.

Alla kommuner i Sverige ska lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer, enligt skuldsaneringslagen, medan Kronofogden är beslutande. I Arvika kommun är det rådgivarna som du ska vända dig till för att få stöd och råd. De kan bland annat ge information om skuldsanering och  ge dig stöd under skuldsaneringsprocessen, om du är berättigad till en sådan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-25
Kontakta oss
  • 40. Budget- och skuldrådgivning
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Birgitta Dalberg
  • Tfn 0570-816 17
  • Tfn tid 10.30-11.30