Demens

Idag har 160 000 personer i Sverige någon form av demenssjukdom. Det finns ett hundratal olika demenssjukdomar och den vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Inom Arvika kommun finns olika former av stöd som riktar sig både till personer med demenssjukdom och till deras anhöriga. Du har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp i vardagen både för dig och din anhörige, för att kunna leva ett så gott och tryggt liv som möjligt.

I kommunens Demensteam ingår sjuksköterska och två anhörigkonsulenter/demensvårdsutvecklare. Man arbetar i hela kommunen och samarbetar också med regionen vid demensutredningar.

Demensteamet erbjuder dig bland annat:

 • Informationskvällar för anhöriga till personer med demenssjukdom. Dessa omfattar tre tillfällen med olika programinnehåll och genomförs löpande två gånger per år, höst och vår.
 • Du kan även anmäla intresse om regelbunden kontakt för råd och stöd till dig som anhörig eller personer med demenssjukdom genom personliga samtal, via telefon eller hembesök, så du kan uppleva trygghet och ökat välbefinnande.
 • Att delta i anhöriggrupper som träffas regelbundet.
 • Aktivitets- och funktionsbedömningar.
 • Utprovning och bedömning av kognitiva hjälpmedel.
 • Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal.
 • Aktivitetsgrupp för personer med demenssjukdom.

Mer information om den hjälp som kommunen kan ge, får du genom Demensteamet. Insatserna är kostnadsfria och man har tystnadsplikt.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-14
Kontakta oss
 • 127. Demensteamet
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 20

 • Jenny Karlson
 • Anhörigkonsulent/demensvårdsutvecklare
 • Tfn 0570-814 60

 • Veronica Johansson
 • Anhörigkonsulent/demensvårdsutvecklare
 • Tfn 0570-815 63

 • Katarina Johansson
 • Sjuksköterska
 • Tfn 0570-814 61