Demens

Idag har 160 000 personer i Sverige någon form av demensdiagnos. Det finns ett hundratal olika diagnoser och den vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Inom Arvika kommun finns olika former av stöd som riktar sig både till personer med symtom och till deras anhöriga. Du har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp i vardagen både för dig och din anhörige, för att kunna leva ett så gott och tryggt liv som möjligt.

I kommunens Demensteam ingår sjuksköterska och två anhörigkonsulenter/demensvårdsutvecklare. Man arbetar i hela kommunen och samarbetar också med regionen.

Vi erbjuder dig bland annat:

 • Informationskvällar för anhöriga till personer med Alzheimer eller andra kognitiva sjukdomar. Dessa omfattar tre tillfällen med olika programinnehåll och genomförs löpande en gång per år.
 • Du kan även anmäla intresse om regelbunden kontakt för råd och stöd och information till dig med symtom och till dig som anhörig genom personliga samtal, så att du kan uppleva trygghet och ökat välbefinnande.
 • Vi har pågående anhöriggrupper för både män och kvinnor.
 • Stödgruppsverksamheten Ljuspunkten erbjuder individuellt stöd till dig som ung anhörig under 18 år.
 • Vi hjälper dig med lotsning till andra interna verksamheter gällande insatser och hjälpmedel

Mer information om den hjälp som kommunen kan ge, får du genom oss. Insatserna är kostnadsfria och tystnadsplikt gäller.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-18
Kontakta oss
 • 127. Demensteamet
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 20

 • Jenny Karlson
 • Anhörigkonsulent/demensvårdsutvecklare
 • Tfn 0570-814 60

 • Veronica Johansson
 • Anhörigkonsulent/demensvårdsutvecklare
 • Tfn 0570-815 63