Demens

Idag har 160 000 personer i Sverige någon form av demensdiagnos. Det finns ett hundratal olika diagnoser och den vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Inom Arvika kommun finns olika former av stöd som riktar sig både till personer med symtom och till deras anhöriga. Du har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp i vardagen både för dig och din anhörige, för att kunna leva ett så gott och tryggt liv som möjligt.

I kommunens Demensteam ingår sjuksköterska och två anhörigkonsulenter/demensvårdsutvecklare. Man arbetar i hela kommunen och samarbetar också med regionen.

Vi erbjuder dig bland annat:

 • Informationskvällar för anhöriga till personer med Alzheimer eller andra kognitiva sjukdomar. Dessa omfattar tre tillfällen med olika programinnehåll och genomförs löpande en gång per år.
 • Du kan även anmäla intresse om regelbunden kontakt för råd och stöd och information till dig med symtom och till dig som anhörig genom personliga samtal, så att du kan uppleva trygghet och ökat välbefinnande.
 • Vi har pågående anhöriggrupper för både män och kvinnor.
 • Tillsammans med stödgruppsverksamheten Ljuspunkten erbjuder vi individuellt stöd till dig som ung anhörig under 18 år.
 • Vi hjälper dig med lotsning till andra interna verksamheter gällande insatser och hjälpmedel.

Mer information om den hjälp som kommunen kan ge, får du genom oss. Insatserna är kostnadsfria och tystnadsplikt gäller.

Program anhörigutbildning 2023

Anhörigcentrum bjuder in till anhörigutbildning under tre kvällar våren 2023. Utbildningen riktar sig till dig som är anhörig, god vän eller granne till en person som drabbats av Alzheimer eller någon annan kognitiv sjukdom.

Anmälan: senast 3 april till Jenny Karlson jenny.karlson@arvika.se, tfn 0570‑814 60 eller Veronica Johansson veronica.1.johansson@arvika.se, tfn 0570‑815 63.

Plats: Korpralens samlingssal kl 17.00-19.00.
Vi bjuder på fika i pausen.

Träff 1 - 5 april

17.00 Demensteamet och anhörigcentrum presenterar sina verksamheter och håller föredrag om kognitiv sjukdom.
17.25 Fikapaus.

Träff 2 - 12 april

17.05 Rehabenheten informerar om

 • verksamheten
 • fysisk aktivitet och vikten av att ta hand om sig själv
 • hjälpmedel - i rätt tid

17.35 Fikapaus.
18.00 Biståndshandläggare från Biståndsenheten informerar hur man ansöker om insatser både som ett direkt stöd för din närstående och/eller insatser som kan vara till stöd för dig som anhörig.
18.30 Träffpunkt Smedberg informerar om sin verksamhet.
18.45 Träffpunkt Vågen informerar om sin verksamhet.

Träff 3 - 19 april

17.00 Sparbanken informerar om bankens juristavdelning, anhörigbehörighet, fullmakt och framtidsfullmakt.
17.30 Fikapaus.
18.00 Överförmyndarnämnden informerar om

 • överförmyndarens roll
 • förutsättningar för att få en ställföreträdare och hur det går till
 • vad ingår i ett godmanskap respektive förvaltarskap
 • kort om fullmakter

18.45 Demensföreningen.

Du som har behov av avlösning till din närstående under utbildningstillfällena och inte har det beviljat, kontakta biståndshandläggare i god tid för mer information. Tfn 0570-823 32 (tfn tid 10.00-11.30). 

Hjälpte informationen på sidan dig?