Tandvård

Den som har ett stort behov kan ansöka om särskilda tandvårdsstödet.

En god munhälsa är viktigt för att du ska må bra. Barn och ungdomar i Värmland har fri tandvård till och med det år de fyller 19 år.

För att få tillgång till tandvård vänder du dig till regionens folktandvård eller privat tandläkare.

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du få särskild hjälp. Du kan dels få en avgiftsfri munhälsobedömning och dels få så kallad nödvändig tandvård. Då kostar tandvården som sjukvård.

Det kan gälla personer som bor i kommunens särskilda boenden, får hemsjukvård från kommunen eller bor i egen bostad med hemtjänst.

För att få del av det särskilda tandvårdsstödet krävs ett intyg som utfärdas av kommunen. En individuell bedömning görs av en för detta särskilt utsedd person. I Arvika kommun är det din biståndshandläggare som du ska vända dig till.

När underlaget godkänts av regionen får du ett grönt tandvårdskort som du visar upp i kontakter med tandvårdspersonal.

Hjälpte informationen på sidan dig?