Budröstning

Den som har något funktionshinder, är gammal eller sjuk och därför inte kan ta sig till vallokalen och rösta, kan få hjälp av ett bud.

Väljaren gör själv i ordning sin röst med ett vittne och budet närvarande. Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när han eller hon lämnar in budrösten.

Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Vid budröstning måste väljaren använda ett speciellt material med ytterkuvert. Detta kuvert kan man beställa genom Valkansliet i Arvika stadshus (tfn 070‑268 62 16), hämta i stadshusets reception, eller i en förtidsröstnings- eller vallokal. Du kan som mest hämta två budröstningskuvert per tillfälle, då det endast finns ett begränsat antal.

På ytterkuvertet ska den röstande skriva sin namnteckning. Dessutom ska budet och vittnet skriftligen intyga att väljaren själv skrivit under. Budrösten lämnas in i vallokalen eller förtidsröstningslokalen.

Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Detta kan göras under den period som förtidsröstningen pågår från den 22 maj till och med valdagen den 9 juni 2024. På valdagen är sista bokningsbara tid för ambulerande röstmottagare klockan 15.00 (beslut av Valnämnden).

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Kontakta Valkansliet i Arvika stadshus på tfn 070‑268 62 16 om du vill beställa ambulerande röstmottagare.

Särskild röstmottagning

Ingen särskild röstmottagning hålls under EU-valet 2024.

Du som bor på exempelvis ett gruppboende eller servicehus kan gärna använda dig av ambulerande röstmottagare när du vill rösta.

Hjälpte informationen på sidan dig?