Teknik i Väst satsar för bättre miljö och egenproducerad el

Artikeln publicerades 26 mars 2024

Media hälsas välkomna till pressträff där Teknik i Väst kommer att presentera två stora energisatsningar.

Teknik i Väst presenterar två stora energisatsningar som nyligen gjorts för ett hållbart Västvärmland.

  • Miljöprojektet handlar om att vi fasar ut fossil eldningsolja i värmeproduktionen genom att gå över till bioolja. Genom att använda bioolja har vi hittills tagit bort de koldioxidutsläpp som 800 ton fossil eldningsolja skulle ha släppt ut i luften.

  • Egenproducerad el är nu möjlig tack vare att en turbin installerats i värmeverket på Lycke i Arvika. Med turbinen på plats kan vi själva producera nästan all el som värmeverket behöver. På årsbasis är det cirka 2 GWh (två miljoner kilowattimmar). Detta innebär även en avlastning av elnätet motsvarande förbrukningen hos ungefär 100 villor per år.

Investeringarna har gjorts av Arvika energi och miljö.

Välkommen på pressträff

Plats: Fjärrvärmeverket, Lycke i Arvika.
Tid: Tisdag 2 april 10.30.
Anmälan: Anmäl ditt deltagande till Jenny Willman, kommunikatör.
jenny.willman@arvika.se

Deltar på pressträffen gör:
Magnus Olsson, avdelningschef fjärrvärme-kraft
Per Berlingson, driftchef fjärrvärme
Fredric Lönnfjord, projektledare energitjänster

För mer information, kontakta:

Magnus Olsson
magnus.olsson@arvika.se
Tfn 0570‑816 48

Hjälpte informationen på sidan dig?