SPEAK SILENT LOUD – en dansfilm som lyfter bortglömd kvinnohistoria

Artikeln publicerades 1 februari 2024

Under sex intensiva veckor i höstas fördjupade sig danskonstnärerna Ana Strandberg och Sanna Norbäck Welin i projektet Du är historisk! under ett residens på Arkivcentrum i Karlstad. Nu kommer de till Arvika Bibliotek för att berätta om sitt arbete och visa upp resultatet – dansfilmen SPEAK SILENT LOUD.

Danskonstnärerna Ana Strandberg och Sanna Norbäck Welins dansfilm med egenkomponerad musik - SPEAK SILENT LOUD - har arbetats fram med hjälp av samtal, arkivsökande, dans, musik och diskussioner. Dansfilmen hyllar och belyser kvinnor som tidigare varit bortglömda i historieskrivningen. Genom dans, musik och visuell konst utforskar Ana och Sanna inte bara det förflutna utan väcker även viktiga frågor om vår tids syn på historien och kvinnors roll i samhället. Vad har förändrat kvinnors tillvaro genom historien, vad skulle vi önska förändrades nu och i framtid? Vilka frågor ställer du tyst inom dig som kanske skulle behöva ställas högt?

Onsdagen den 7 februari kl 18.00 kommer Ana och Sanna till Arvika Bibliotek för att dela med sig av sina erfarenheter från residenset och ge en inblick i den kreativa processen bakom dansfilmen och musiken. Vi bjuds även på en visning av det färdiga resultatet.

Mer information: Bibliotekarie Lova Ståhl, Arvika kommun, tfn 0570‑818 68, lova.stahl@arvika.se.
Lova kan också förmedla kontakter till dansarna och bildmaterial.

Hjälpte informationen på sidan dig?