Panelsamtal om medier och demokrati

Artikeln publicerades 18 mars 2024

Hur kan vi tillsammans i Arvika kommun värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen? I ett panelsamtal på Arvika Bibliotek utforskar vi hur olika samhällsinstitutioner stödjer oss medborgare i att stärka vår demokratiska beredskap.

I Sverige vilar demokratin ännu på en stark grund. De grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor.

Samtidigt finns ett antal utmaningar som är särskilt viktiga att bemöta, så som skillnader i demokratisk delaktighet i befolkningen, ett hotat demokratiskt samtal med en växande andel ur befolkningen som inte tar del av nyheter, och antidemokratiska aktörer som skapar och underblåser motsättningar i vårt samhälle.

Vad får det här för konsekvenser för vårt samhälle? Vad har vi som medborgare för ansvar? Vad får utmaningarna för demokratin för påverkan för totalförsvaret? Hur kan vi tillsammans i Arvika kommun värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen?

För att diskutera dessa frågor och fler därtill hålls ett panelsamtal på Arvika Bibliotek torsdag 26 mars kl 18.30. I panelen sitter Martin Holmberg från samverkansplattformen Medier & Demokrati, Ulrika Svensson som är bibliotekschef på Arvika bibliotek, Maria Öst från Svenska Lottakåren samt Thomas Tynander, chefredaktör Arvika Nyheter.

För mer information

Bibliotekarie Lova Ståhl, Arvika Bibliotek, tfn 0570‑818 68.

Hjälpte informationen på sidan dig?