Ny LED i all gatu- och vägbelysning

Artikeln publicerades 5 februari 2024

I februari 2021 påbörjade Arvika kommun ett projekt med att modernisera belysningen genom att byta ut all gatu- och vägbelysning till energieffektiva LED-armaturer. Initiativet är en del av kommunens sätt att arbeta med hållbar utveckling. Nu har projektet gått i mål.

Över 5 400 armaturer har bytts ut över hela kommunen, vilket markerar en betydande övergång till en mer hållbar, energisnål och kostnadseffektiv belysning. Den förväntade energibesparingen på 30 procent har redan visat sig vara mer än 40 procent. Denna energibesparing, i kombination med en förlängd livslängd på armaturerna från 5 år upp till 25 år, kommer inte bara att minska användandet av resurser utan också sänka driftskostnaden.

- Det är mycket glädjande att detta projekt är i mål. Det har varit ett gott samarbete mellan flera av kommunens verksamheter och ett led i Arvika kommuns ambition att vara i täten gällande hållbar samhällsutveckling, säger Peter Söderström, kommunalråd.

Projektet, som från början var planerat att pågå tre år och kosta 15 miljoner kronor avslutades inom tidsramen och inom budget, med en total kostnad på 13,3 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:
Ida Svensson, samhällsbyggnadschef, tfn: 0570‑818 51

Hjälpte informationen på sidan dig?