Här börjar Kyrkviken - kampanj för bättre vattenkvalitet

Artikeln publicerades 18 april 2023

Runt om i centrala Arvika kommer det under de närmsta veckorna att dyka upp dekaler vid dagvattenbrunnar med budskapet ”här börjar Kyrkviken”. Detta är en del i Teknik i Västs och Arvika kommuns arbete med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet.

Allt vatten som rinner ned i en dagvattenbrunn hamnar till slut i ett vattendrag eller en sjö. Att inte slänga fimpar, snus eller annat skräp på marken är därför jätteviktigt. När skräp slängs på marken inne i stan, spolas det ned i dagvattenbrunnar. Från brunnarna i centrala Arvika leds vattnet ut till Kyrkviken. Även om dagvattenbrunnarna har galler och uppsamlingskärl så innehåller till exempel fimpar och snus farliga ämnen som ändå hamnar i vattnet. Det är också viktigt att inte tvätta bilen med skadliga kemikalier på gator och i närheten av vattendrag och sjöar, använd en biltvätt istället.

  • Dekalernas syfte är att uppmärksamma Arvikaborna kring Kyrkvikens vattenkvalitet och att vi måste hjälpas åt för att den ska bli bättre. Ett steg är att inte slänga skräp på marken, säger Josefin Andersson, projektledare på Teknik i Väst.

På dekalen finns en QR-kod som leder till en webbsida Länk till annan webbplats. där mer information kring kampanjen och Kyrkvikens vattenkvalitet finns.

Bakgrund

Kyrkviken har länge haft problem med övergödning, föroreningar och miljögifter. När regn- och smältvatten spolar rent gator och annan mark så hamnar föroreningar och näringsämnen i Kyrkviken via exempelvis dagvattenledningar och vattendrag. Stora mängder näringsämnen resulterar i övergödning med återkommande algblomning och syrebrist på sjöbotten. Syrebristen och miljögifterna gör att fisk och bottenlevande djur påverkas negativt.

Arvika kommun och Teknik i Väst arbetar med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet är ett arbete som behöver göras i flera steg, med olika sorters åtgärder. Några av åtgärderna är till exempel skärmbassänger med flytande våtmarker, som finns på plats sedan 2020.

För mer information kontakta:
Josefin Andersson, projektledare Teknisk stab, Teknik i Väst via tfn 0570-816 21 eller via e-post josefin.m.andersson@arvika.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?