Fortsatt stabilt pris på fjärrvärme 2024

Artikeln publicerades 31 oktober 2023

Arvika Fjärrvärme AB har beslutat att justera fjärrvärmepriserna inför 2024. Justeringen innebär en genomsnittlig prisökning på strax under fem procent.

Fjärrvärmen är fortsatt en konkurrenskraftig och trygg uppvärmningslösning trots oroliga energi- och bränslemarknader. De nya priserna börjar gälla från 1 januari nästa år.

- Vi fortsätter erbjuda och leverera prisvärd värme som är mycket konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Målet är att företag, bostadsrättsföreningar och privatkunder fortsätter att ansluta sig till vår fossilfria fjärrvärme som är trygg och miljösmart. Tillsammans med våra kunder avlastar vi dessutom elsystemet på ett avgörande sätt, säger Magnus Olsson, avdelningschef för fjärrvärmeverksamheten i Teknik i Väst.

Justeringen av priset görs främst för att möta stigande bränslepriser men även ökade fasta kostnader.

- Läget på biobränslemarknaden är ansträngd men vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att utveckla verksamheten och hålla nere våra produktionskostnader i så stor utsträckning som möjligt. Medvetna satsningar på exempelvis egen elproduktion på Lyckeverket ger oss möjlighet att dämpa delar av kostnadsökningarna mot våra kunder, säger Magnus Olsson.

Så fungerar fjärrvärme

  1. Genom att elda biobränslen i vårt fjärrvärmeverk på Lycke i Arvika hettas vatten upp.
  2. Det heta vattnet pumpas ut till ditt hem eller företag i välisolerade ledningsrör under marken.
  3. I din anslutna fastighet finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. Den för vidare värmen från det heta fjärrvärmevattnet till husets egna värmesystem. Då blir vattnet i dina element och i dina vattenkranar uppvärmt.
  4. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att på nytt värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmeledningarna.

För mer information, kontakta:
Magnus Olsson, avdelningschef, Teknik i Väst AB, tfn: 070-184 02 31

Hjälpte informationen på sidan dig?