Du är historisk!

Artikeln publicerades 2 oktober 2023

Att kvinnor ges mindre plats i den breda historieskrivningen vet vi. Men visste du att det kan se lika illa ut om hundra år om vi inte gör något? Därför tar satsningen ”Du är historisk!” plats i Värmland hösten 2023, där kvinnohistoria samlas in, vecklas ut och synliggörs.

Arvika Bibliotek är med i projektet “Du är historisk!”, som initierades av Region Värmlands kulturavdelning och arkivenhet, med Stockholms Kvinnohistoriska museum som en viktig inspiratör och samarbetspartner. För att uppmärksamma arkivens betydelse och lyfta de berättelser som finns bevarade där, anordnas bland annat föreläsningar på biblioteken i Arvika och Forshaga.

Torsdagen den 5 oktober kl 18.00 kommer Anna Tascha Larsson, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska, till Arvika Bibliotek och berättar om hur de arbetar för att dold kvinnohistoria ska hittas, bevaras och synliggöras, med fokus på satsningen Arkivism.

Senare i oktober kommer författaren Sara Lövestam för att berätta om sina drivkrafter att skriva historiskt. På Arvika Bibliotek berättar även konstgruppen OTALT om de åtta kvinnor som 1943 blev ställda inför rätta för illegala aborter i Arvika, och hur berättelsen blev till konstprojektet "Aborthärvan", om systerskap och hemligheter, vanmakt och hjältinnemod. I slutet av november kan man höra Roya Mosleh och några av de kvinnor som bidragit med sina berättelser till boken "55 starka röster: en antologi av kvinnor från jordens alla hörn".

Inom projektet genomförs även ett tre månader långt residens i Föreningsarkivet i Karlstad, där dansarna Sanna Norbäck Welin och Ana Strandberg tar sig an arkivmaterial som de sedan kommer att gestalta genom dans, och som visas upp på bland annat Arvika och Forshaga bibliotek i början av nästa år.

En stor del av "Du är historisk!" syftar till att samla in berättelser från dagens kvinnor för att bevara inför framtiden. Detta görs bland annat via en digital insamlingssida på Stockholms Kvinnohistoriskas hemsida, samt genom skrivträffar anordnade av Arvika och Forshaga bibliotek. I Arvika kommer en skrivträff att genomföras på och i samarbete med Arvika Konsthall i mitten av oktober.

Mer information:
Bibliotekarie Lova Ståhl, Arvika Bibliotek, tfn 0570‑818 68.

Hjälpte informationen på sidan dig?