Det ska vara lätt att göra rätt - förändringar när det gäller insamling av matavfall och förpackningar

Artikeln publicerades 24 november 2023

Sverige ska bli bäst i världen på återvinning. Därför görs nu en rad förbättringar som ska göra det enklare att återvinna.

Det första som händer är att från den 1 januari 2024 införs obligatorisk sortering av matavfall. Detta gäller både verksamheter och hushåll. Abonnemang med godkänd hemkompost kommer fortfarande att vara kvar, men om man idag inte sorterar matavfall innebär detta att man under 2024 kommer få ett nytt sopkärl. Utkörning av nya sopkärl samt byte till tvåfackskärl sker löpande efter årsskiftet till dem som det är aktuellt för.

Samtidigt som detta händer tar kommunerna över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar, ett ansvar som Förpackningsinsamlingen (FTI AB) har idag. I Arvika och Eda kommuner innebär det här att Teknik i Väst tar över ansvar och skötsel av de återvinningsstationer som finns i kommunerna. Till 2027 ska insamlingen av förpackningar ske fastighetsnära, det vill säga direkt vid din tomtgräns. Mer information om det här kommer längre fram.

Syftet med dessa förändringar är att öka materialåtervinningen och den biologiska återvinningen av matavfall. Förändringarna grundar sig i ett nationellt regeringsbeslut som gäller alla kommuner i Sverige.

Hur påverkar det här dig?

Om man inte redan har ett sopkärl för sortering av matavfall kommer man under 2024 få ett brev några veckor innan sitt sopkärl blir utbytt. När man har fått sitt sopkärl för sortering av matavfall kommer man att få en lägre kostnad jämfört med det man betalar idag.

Man kommer kunna fortsätta sortera förpackningar på samma sätt som vanligt, det vill säga vid återvinningsstationerna och i de miljöhus som redan finns. Skillnaden blir att man kontaktar kundservice på Teknik i Väst om det till exempel är nedskräpat eller om någon behållare är full. Som hyresgäst tar man kontakt med sin fastighetsägare.

Läs mer om vad detta innebär på Teknik i Västs webbplats.

För mer information: Elin Staxhammar, miljöutvecklare Teknisk stab, Teknik i Väst, tfn 0570‑76 40 86 eller e-post elin.staxhammar@arvika.se

Hjälpte informationen på sidan dig?