Arvika kommun på jakt efter det unika

Artikeln publicerades 26 januari 2024

Nu vill kommunen ta reda på vad som är unikt med Arvika i en minienkät som är öppen för alla som vill svara.

Enkäten är en del i kommunens pågående arbete med att ta fram ett varumärke för Arvika som plats för att använda i kommunikation och marknadsföring. Syftet med platsvarumärket är att göra Arvika mer attraktivt för fler, och målet är att fler ska vilja arbeta och bo i samt besöka Arvika.
- Vi undrar vad man tycker är unikt med Arvika och vad man tycker att Arvika ska vara känt för. Och ser fram emot många svar, säger Erika Martinsson, kommunikationschef.
Enkäten är öppen till den 11 februari och finns publicerad på kommunens webbplats.

För mer information, kontakta
Erika Martinsson, kommunikationschef
0570-816 03, erika.martinsson@arvika.se

Hjälpte informationen på sidan dig?