Arvika kommun inför gratis mensskydd i skolorna

Artikeln publicerades 25 april 2023

Nu får eleverna i Arvikas skolor tillgång till gratis mensskydd. 20 röda automater placeras på de olika skolorna.

För drygt ett år sedan beslutade ett enigt kommunfullmäktige att utreda möjligheten att införa gratis mensskydd i Arvikas skolor. Elever i olika årskurser har intervjuats och man har också pratat med skolsköterskor, personal och rektorer. Nu är 20 röda skåp inköpta och hälften av dem är utplacerade på Solbergagymnasiet, Minnebergs högstadieskola samt några av mellanstadieskolorna. Övriga skåp levereras inom några veckor.

Ökar jämlikhet och jämställdhet

Anneli Karlsson är jämställdhets- och folkhälsosamordnare i Arvika kommun.

- Det här känns jättebra. Det gynnar både ökad jämlikhet och jämställdhet bland barn och unga i skolåldern. Att erbjuda tillgång till fria mensskydd bidrar till de flesta av folkhälsopolitikens åtta målområden, till exempel ”Det tidiga livets villkor”, ”Levnadsvanor” och ”Kontroll, inflytande, och delaktighet”. Det bidrar även till artikel 28 i Barnkonventionen där det står att barn ha rätt till en likvärdig grundläggande utbildning oavsett kön, ursprung eller klassbakgrund, säger hon.

Skåpen styrs med en app och har en inbyggd reglerbar låstid. Rent praktiskt är det Arvika Fastighets AB som kommer att sätta upp skåpen och ansvara för att de fylls på.

För mer information, kontakta

Anneli Karlsson, jämställdhets- och folkhälsosamordnare i Arvika kommun
0570-817 25, anneli.karlsson@arvika.se

Lotta Björklund, biträdande rektor, Solbergagymnasiet
0570-819 72, charlotte.bjorklund@arvika.se

Hjälpte informationen på sidan dig?