Tre miljoner till föreningarna

Artikeln publicerades 23 april 2024

Vid sitt senaste möte beviljade Kommunledningsutskottet runt tre miljoner kronor till kommunens föreningar. Det handlade bland annat om driftbidrag och verksamhetsbidrag.

Vid Kommunledningsutskottets senaste sammanträde fördelades driftbidrag om drygt 2,3 miljoner kronor till 35 föreningar inom fritidssektorn. Driftbidraget innebär att föreningar som driver egna anläggningar och lokaler för ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och skötsel en gång om året. Bidragets storlek bestäms utifrån särskilda kriterier och utgår med max 70 % av godkänd driftkostnad.

Verksamhetsbidrag fördelades

Kommunledningsutskottet fördelade också årets verksamhetsbidrag till de sociala stödföreningar som ansökt om föreningsbidrag. Sociala stödföreningar bedriver lokal verksamhet för att stödja och hjälpa människor i en socialt utsatt situation. Totalt beviljades 661 000 kronor till sju föreningar:

Arvikabygdens Rödakorskrets 15 000 kronor
ArvikaVärme 180 000 kronor
Brottsofferjouren 116 000 kronor
Kvinnojouren Eva 72 000 kronor
LP-kontakten 130 000 kronor
Sällskapet Länkarna 85 000 kronor
Verdandi 63 000 kronor

60 000 till "Hitta ut"

Kommunledningsutskottet beslöt också att bevilja OK Jösse och OK Mangen 60 000 kronor för orienteringsaktiviteten "Hitta ut", som pågår 4 maj - 30 september. "Hitta ut" är en kostnadsfri utomhusaktivitet för alla åldrar och bidrar till bättre folkhälsa och en aktiv fritid, var bedömningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?