Stöd till föreningar

Artikeln publicerades 12 december 2023

Föreningen Folkets Park beviljas ett bidrag om 400 000 kronor för 2023. Det beslutade Kommunledningsutskottet på sitt senaste sammanträde den 11 december.

Kommunledningsutskottet beslutade också att den ideella föreningen IOGT-NTO, som bland annat äger fastigheten Teatern 2 som omfattar Svea bio, beviljas medfinansiering om max 525 395 kronor till takrenovering och montering av solpaneler. Detta under förutsättning att Boverket beviljar den ansökan som föreningen IOGT-NTO lämnat in.

Kommunledningsutskottet beviljade också att Fritidsbankens lokal om 88 000 kronor/år fortsatt kommer att finansieras via Nöjesmarknadsmedel för åren 2024-2025. Kommunledningsstaben och kommunledningsutskottet ser positivt på Fritidsbanken Arvikas verksamhet som bidrar och möjliggör till spontanidrott, integration, hälsa och välbefinnande.

Hjälpte informationen på sidan dig?