Risk för salmonella hos katter

Artikeln publicerades 29 april 2024

Senaste veckorna har fall av salmonellainfektioner hos katter rapporterats till kommunen. Salmonellabakterier kan överföras till människor.

Så här års är det större risk att katter smittas av salmonella. Katter kan smittas när de kommer i kontakt med infekterade småfåglar eller deras avföring.

Viktigt att följa veterinärens råd vid smitta

Om veterinären konstaterar att din katt har salmonella får du samtidigt råd och information om hur du ska sköta hygienen. Det är viktigt att du följer råden för att minska risken att sprida smittan. Smittade katter bör vara inomhus tills de inte längre visar symtom. Mer information finns hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Människor kan smittas

Människor kan smittas av kattens salmonellabakterier, framförallt genom kontakt med deras avföring. Det är viktigt att tvätta händerna ofta, speciellt när du har gjort rent kattlådan och innan du lagar mat.

För att människor ska bli smittade krävs vanligtvis en större dos salmonellabakterier. Små barn, gravida, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare.

Hjälpte informationen på sidan dig?