Ridhuset öppnar efter ny säkerhetsgranskning

Artikeln publicerades 12 april 2024

Efter en besiktning av ridhusets tak och med information om potentiella risker avseende takkonstruktionen, fattade Arvika kommun i början av februari beslutet att stänga ridhuset för all verksamhet. Efter stängningen har fortsatta utredningar samt besiktningar av takkonstruktionen genomförts av Arvika Fastighets AB samt av externa konsulter, på uppdrag av kommunen, för att bedöma takets säkerhet.

Den 11 april presenterades en ny rapport av den externa konsulten, baserad på fysiska besiktningar av takets konstruktion. Resultaten från den nya rapporten fastslår att den befintliga takkonstruktionen är betydligt bättre än tidigare befarat.

Genom den fysiska besiktningen och utredningen har man upptäckt att vissa konstruktionsmaterial är av högre kvalitet än vad ritningarna från den tidigare besiktningen visat. Dessutom bedömer den externa konstruktören att takkonstruktionens skick är bättre än först antaget. Den externa konstruktören bedömer att fastigheten är säker att vistas och bedriva verksamhet i förutsatt att taket skottas enligt en skottningsplan under vinterhalvåret.

Utifrån den nya informationen har kommunen bestämt att öppna fastigheten och häva den tidigare avspärrningen. Ridklubben kan nu nyttja lokalerna igen.

Hjälpte informationen på sidan dig?