Översiktsplanen 2024 är spikad och klar

Artikeln publicerades 5 mars 2024

Nu har Arvikas nya översiktsplan vunnit laga kraft och finns att se på webbplatsen.

Resan fram till en ny översiktsplan för Arvika kommun har varit intensiv, spännande och lärorik. Vägen hit kan även sammanfattas med ett ord – lagarbete. Invånare, näringsliv, föreningar, politiker och tjänstepersoner från alla kommunens förvaltningar har tillsammans, i det stora och i det lilla, varit engagerade. ”Glöden är kraftfull här, som på få andra platser” säger kommunens visionen och översiktsplanen är verkligen ett bevis på det. Tack alla ni som var med och bidrog!

- Nu ska vi ta oss an det som genomförandeplanen i översiktsplanen föreslår, säger översiktsplanerare Sofia Vedin, Samhällsbyggnadsfunktionen. Först ut är arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Arvika och Jössefors, liksom ”Plan för hållbar energiförsörjning”.

- Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och delta i det arbetet, vi behöver allas synpunkter och tankar för att skapa framtidens plan för energiförsörjning samt plan för Arvika och Jössefors. Just nu arbetar vi med en projektplan, därefter kommer vi att be invånare, företag och föreningar om hjälp för att ge oss förutsättningarna och beskriva nuläget.

Hjälpte informationen på sidan dig?