Nytt digitalt system ökar tryggheten på äldreboenden

Artikeln publicerades 22 april 2024

Det började som ett pilotprojekt på ett av Arvika kommuns äldreboenden. Resultatet blev så lyckat att det nya digitala sensorsystemet nu har införts på samtliga äldreboenden och inom ytterligare några verksamheter.

- Vi har minskat antalet fallolyckor med över 40 procent, säger Kristin Norrgård, som är projektledare inom Vård och omsorg.

Upptäcks snabbare

Dessutom minskar lidandet om fallet ändå sker, eftersom det upptäcks direkt. Färre allvarliga fallolyckor innebär minskat personligt lidandet och därmed ökar tryggheten för både hyresgäster och personal. Vid allvarlig fallskada kan sjukhusvård behövas och ju fler allvarliga fall vi kan förhindra desto större samhällsbesparing.

Känner av, tolkar och larmar

Sensorerna programmeras för individens behov och kan riktas mot exempelvis sängen eller badrumsdörren. Sensorn känner av och tolkar olika situationer och larmar personalen om något verkar misstänkt. Det kan till exempel handla om att någon är kvar på badrummet för länge, eller att personen är på väg upp ur sängen och sensorn bedömer att det finns fallrisk.

Personalen får överblick

Anders Åmberg är IT-strateg i Arvika kommun.

- Ett larm går till personalens mobiler och de kan då göra en digital tillsyn via mobilen hos hyresgästen för att bedöma om de behöver göra ett fysiskt besök. Larmet går även till en larmtavla där samtliga larm presenteras som en överblick på avdelningen. Det fungerar också som en backup till personalens mobiler, säger han.

Utifrån den samlade informationen fattar personalen beslut om ifall de behöver göra ett besök direkt eller om det kan vänta.

Större integritet

- Det ökar också integriteten för hyresgästerna eftersom de inte behöver lika många fysiska besök. De kan sova ostört istället för att nattpersonal går in för att titta till dem och då väcker hyresgästen, säger Kristin Norrgård.

För personer med demenssjukdom kan det vara stressande med ”okänd” personal som väcker dem mitt i natten, även om medarbetare kanske har varit där många gånger förut.

Via sensorn kan hyresgäster och personal också kommunicera med varandra, till exempel då hyresgästen larmar.

- Då kan personalen svara och meddela hyresgästen att de snart är på plats.

Sensorsystemet finns nu på alla kommunens äldreboenden, dessutom på några LSS-boenden och ett psykiatriboende.

Hjälpte informationen på sidan dig?